Introductie

In onze moderne samenleving komen we steeds vaker en op allerlei verschillende manieren in contact met andere culturen en met anderstaligen. Hierdoor is een heldere communicatie tussen verschillende culturen steeds belangrijker geworden. Een vertaling vormt als het ware "de poort" van een taal naar een andere, van de ene cultuur naar de andere. Met een goede en betrouwbare vertaling openen zich deuren die anders gesloten zouden blijven. La Puerta Vertalingen is een vertaalbureau gespecialiseerd in vertalingen vanuit het Spaans naar het Nederlands en vice versa.

Actueel